Dokumenty rekrutacyjne

By | 14 września 2017

ologowanie

Rekrutacja do projektu  „WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!”

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem poczty pod adres Biura Projektu lub adres korespondencyjny naszej firmy. W przypadku wysyłki dokumentów w formie papierowej prosimy na kopercie dopisać nazwę naszego projektu: „WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!”.

 

 

31.10.2017 r.

Zaktualizowany Regulamin Projektu:

Regulamin Projektu WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność aktualizacja

 

14.09.2017

Regulamin Projektu WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność

W załączniku wykaz gmin znajdujących się poniżej progu defaworyzacji na obszarze województwa mazowieckiego, które są zakwalifikowane do udziału w realizacji Projektu zgodnie z Mazowieckim Barometrem ubóstwa i wykluczenia społecznego (Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu „WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!”) Załącznik nr 1 Wykaz gmin znajdujących się poniżej progu defaworyzacji

 

ologowanie_dol