Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„BĄDŹ AKTYWNY I WRÓĆ DO PRACY!”

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU to nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie zatrudnienia wśród 80 osób o niskich kwalifikacjach w wieku 30 lat i więcej, w tym 64 osób bezrobotnych (39 kobiet, 25 mężczyzn) i 16 biernych zawodowo* ( 9 kobiet, 7 mężczyzn), w województwie lubelskim, należących co najmniej do grupy o niskich kwalifikacjach**, w tym min. 60% kobiet, min. 60% długotrwale bezrobotnych oraz 15% rolników i ich rodzin zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby bezrobotne prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa. * Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie pracują i nie są bezrobotne **Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby z wykształceniem co najwyżej średnim

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: 80 osób o niskich kwalifikacjach w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w województwie lubelskim, w tym:

 


 • 64 osoby bezrobotne (39 kobiet, 25 mężczyzn) zarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • 16 osób biernych zawodowo (9 kobiet, 7 mężczyzn)

   


  GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU TO:
  1. Poradnictwo zawodowe (indywidualne, zakończone Indywidualnym Planem Działania IPD)
  2. Poradnictwo zawodowe (grupowe)
  3. Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych( w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy):

 • „Telepracownik”,
 • „Doradca do spraw żywienia”,
 • „Monter ociepleń budynków”,
 • „Opieka nad osobami starszymi” zakończone certyfikatem VCC.
  4. PŁATNY STAŻ ZAWODOWY (okres trwania stażu: 4 miesiące)
  5. Pośrednictwo pracy.

   


  Każdy z uczestników biorących udział w projekcie otrzyma: stypendium szkoleniowe oraz stażowe, a także zwrot kosztów dojazdu!

      


  Wartość projektu:  1 566 193,92 PLN
  Wkład Funduszy Europejskich: 1 331 264,83 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2016 – 30.04.2017 r.

   


  Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   


   

  KONTAKT:
  „Bądź aktywny i wróć do pracy!”
  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
  e-mail:badzaktywny@nskonsulting.pl
  tel.: +48 533 317 675