gora_zaczynamy

Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„KOMPETENCJE JĘZYKOWE I TIK DLA WIELKOPOLAN”

 

Celem projektu jest nabycie kompetencji TIK (w obszarze Informacja, Komunikacja i Bezpieczeństwo na poz. A lub A+B) i językowych (język angielski na poz. A1 + A2 lub A2), zwiększające konkurencyjność na rynku pracy przez 120 osób dorosłych (w tym 72 kobiet i 48 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej od 25 lat, z województwa wielkopolskiego, chcących z własnej inicjatywy podnieść kompetencje poprzez udział w szkoleniu z języka angielskiego i szkoleniu komputerowym w zakresie TIK, kończących się uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego, w okresie 01.02.2016 – 28.02.2017 r.

 

Główne działania zaplanowane w ramach projektu to:

 


 • szkolenie językowe (język angielski) dla początkujących - poziomy: A1+A2, A2
 • szkolenie komputerowe z zakresu TIK w trzech obszarach: Informacja, Komunikacja i Bezpieczeństwo - poziomy: A (podstawowy), A+B (średniozaawansowany)

   


  GRUPA DOCELOWA: 120 osób (72 kobiety i 48 mężczyzn), w wieku aktywności zawodowej od 25 lat, w tym co najmniej 60 osób w wieku 50 lat i więcej, 60 osób bezrobotnych, 24 osób biernych zawodowo, 36 osób pracujących, które łącznie spełniają następujące warunki:
  a) posiadają niskie kwalifikacje: maksymalnie wykształcenie średnie;
  b) z własnej inicjatywy podnoszą kompetencje;
  c) mają miejsce zamieszkania, nauki, pracy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego.

   


  W ramach projektu każdy uczestnik weźmie udział w szkoleniu językowym oraz komputerowym (poziomy zostaną dobrane indywidualnie dla uczestników na podstawie testu kwalifikującego).

   


  Szkolenia z języka angielskiego zakończą się uzyskaniem CERTYFIKATÓW JĘZYKOWYCH VCC (poziom A1 i A2) zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Szkolenia komputerowe zakończą się uzyskaniem CERTYFIKATÓW ZEWNĘTRZNYCH E-CITIZEN (poziom A) lub ECDL PROFILE (poziom A+B) zgodnych z ramami DIGCOMP.)

   


  Planowane efekty:

 • nabycie kompetencji przez min.70% uczestników projektu w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach – 84 osób,
 • nabycie kompetencji przez min.60% uczestników projektu w wieku 50 lat i więcej – 36 osób,
 • nabycie kompetencji z języka angielskiego na poziomie A1 potwierdzonych certyfikatem VCC przez min.70% z 60 uczestników projektu – 42 osoby,
 • nabycie kompetencji z języka angielskiego na poziomie A2 potwierdzonych certyfikatem VCC przez min.70% ze 120 uczestników projektu – 84 osoby,
 • nabycie kompetencji cyfrowych w 3 obszarach: Informacja, Komunikacja ,Bezpieczeństwo na poziomie A potwierdzonych certyfikatem e-Citizen przez min.70% z 60 uczestników projektu – 42 osoby.
 • nabycie kompetencji cyfrowych w 3 obszarach: Informacja, Komunikacja ,Bezpieczeństwo obszarach na poziomie A+B potwierdzonych certyfikatem ECDL Profile przez min.70% z 60 uczestników projektu – 42 osoby.

   


  Wartość projektu: 988 209,50 PLN
  Wkład Funduszy Europejskich: 889 388,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2016 – 28.02.2017 r..

   


  Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   


   

  KONTAKT:
  „KOMPETENCJE JĘZYKOWE I TIK DLA WIELKOPOLAN”
  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
  e-mail: kompetencje@nskonsulting.pl
  tel. 519 323 895