Firma NS KONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Powiedz  YES , wciśnij  ENTER!‘’, do którego zaprasza: 


Celem projektu jest wzrost poziomżżżu kompetencji kluczowych wśród 300(180K,120M) osób w wieku aktywności zawodowej (25 lat i więcej), z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji językowych i cyfrowych, niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej (osoby pozostające bez zatrudnienia i pracujące).


 


Do projektu zapraszamy w szczególności:

osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym włącznie)- 126 osób (K– 76, M- 50)

osoby  50 lat i więcej – 54 osoby (K – 33, M – 21)

osoby pozostające bez zatrudnienia tj. os. bierne zawodowo i bezrobotne - 150 osób

pracownicy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/ przedsiębiorstw społecznych z w województwa pomorskiego - 150 osóbPlanowanym efektem realizacji projektu jest poprawa sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez nabycie, uzupełnienie  lub podwyższenie umiejętności oraz kompetencji językowych i cyfrowych u 85% z 300 Uczestników Projektu.

W ramach projektu "Powiedz YES, wciśnij ENTER!" oferujemy:
1. Szkolenia :

j. angielskiego, podczas 40 spotkań, śr. po 3 h, śr. 2 razy w tygodniu, 120 godzin lekcyjnych/ grupę,

•  komputerowego, podczas 20 spotkań, śr. po 4h. 1 raz w tygodniu (łączone ze szkoleniem językowym w 7-godzinny dzień szkoleniowy), 80 godzin lekcyjnych/ grupę


2. Weryfikację wiedzy na podstawie  egzaminu VCC/lub równoważnego, potwierdzającego uzyskanie kompetencji z zakresu języka angielskiego oraz szkolenia komputerowego.

Dodatkowo Uczestnikom zapewniamy:

• dla szkoleń językowych: materiały szkoleniowe oraz podręczniki językowe

• dla szkolenia komputerowego: podręczniki, poczęstunek oraz zestaw szkoleniowy (długopis, teczka, notes/zeszyt, pendrive do 8GB)

• wykwalifikowaną kadrę trenerów

• możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencjeWartość projektu: 1 053 957,60 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 895 863,96 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Kontakt:
Biuro Projektu „Powiedz  YES , wciśnij  ENTER!‘’
e-mail: yes.enter@nskonsulting.pl
tel: 699 670 295