Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„PRACA I TY”

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU to zwiększenie atrakcyjności zawodowej 72 osób (44 kobiety i 28 mężczyzn) pracujących, uczących się lub zamieszkałych na terenie woj. śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy pracowników z przedsiębiorstw sektora MŚP, przechodzących procesy restrukturyzacyjne, odczuwających negatywne skutki zmian gospodarczych, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z woj. śląskiego z nimi powiązanych.

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: 72 osoby (44 kobiety i 28 mężczyzn) osoby fizyczne, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP, pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, pracownicy przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących).

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU TO:
1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
2. Szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem VCC
• Instalator/ka pomp ciepła
• Telemarketer/ka
• Monter/ka instalacji fotowoltaicznych z SEP E1G
3. 3 – miesięczny staż zawodowy
4. Pośrednictwo pracy

 


Każdy z uczestników biorących udział w projekcie otrzyma: stypendium szkoleniowe oraz stażowe, a także zwrot kosztów dojazdu!

 


Wartość projektu: 1 287 046,66 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 287 046,66 PLN
Okres realizacji projektu: 01.06.2016 – 31.03.2017r.

 


Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 

KONTAKT:
„Praca i Ty”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: pracaity@nskonsulting.pl
tel.: +48 533 317 673