NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
zaprasza do wzięcia udziału w projekcie:


„Przyszłość zaczyna się dziś”Cel i opis projektu:
Celem projektu jest podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia przez co najmniej 50% spośród 60 uczestników projektu (36 kobiet i 24 mężczyzn) spełniających kryteria grupy docelowej poprzez dostosowanie kwalifikacji i/lub kompetencji zgodnie z zapotrzebowaniem aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy. Projekt obejmie wsparcie osób z województwa wielkopolskiego. Ponadto  minimum 5% to osoby niepełnosprawne i minimum 60% to osoby powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach


W rezultacie:

minimum 46 osób uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje

minimum 30 osób podejmie pracę lub będzie kontynuowało zatrudnienie
W ramach projektu zapewniamy formy wsparcia :

1. Doradztwo zawodowe

2. Poradnictwo psychologiczne

3. Pośrednictwo pracy

4. Szkolenia zawodowe

5. Staże zawodowe


Okres realizacji projektu: 01.09.2017-30.04.2018
Wartość projektu: 678 482,55 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 576 710,16 zł 

 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl