Firma NS KONSULTING Sp. z.o.o.  zaprasza do udziału w projekcie


„Szkolenia językowe dla każdego!”. 


Celem projektu jest nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych u osób w wieku aktywności zawodowej 25 lat i więcej,(245 kobiet i 163 mężczyzn), którzy są pracownikami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych zamieszkujących województwo pomorskie.


 


Do projektu zapraszamy:

osoby  50 lat i więcej – 245 osób (K – 147, M – 98)

osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. ponadgimnazjalne)  - 245 osób

(K-147, M-98)

osoby z niepełnosprawnościami  - 41 osób

 Planowanym efektem realizacji projektu jest poprawa sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w zakresie języków obcych (angielskiego/niemieckiego/francuskiego) u 87% z 408 Uczestników Projektu.W ramach projektu "Szkolenia językowe dla każdego!" oferujemy:
Szkolenia z:

• j. angielskiego (228 osób) na poziomach:

• od 0 do A1 -240 godzin dla 96 os;

• od A1 do A2 -120 godzin dla 72 os;

• od A2 do B2- 360 godzin dla 36 os;

• od B1 do B2- 240 godzin dla 24 os.

• j. niemieckiego (120 osób):

• od 0 do A1- 240 godzin dla 72 os;

• od A1 do A2 - 120 godzin dla 36 os;

• od A2 do B2 – 360 godzin dla 12 os.

• j. francuskiego (60 osób):

• od 0 do A1- 240 godzin dla 48 os;

• od A1do A2 120 godzin dla 12 os.

 

 

Dodatkowo Uczestnikom  zapewniamy:

• podręczniki językowe;

• możliwość uzyskania certyfikacji TELC lub równoważnego;

• wsparcie dostosowane do osób niepełnosprawnych m.in. przystosowany lokal oraz wsparcie asystenta.Wartość projektu: 1 216 881,79 zł


Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 034 349,52 złProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Kontakt:
Biuro Projektu „Szkolenia językowe dla każdego!”
e-mail: jezykowedlakazdego@nskonsulting.pl
tel.699670295