Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Technologie dla ochrony środowiska gwarantem zatrudnienia”

 

Celem głównym projektu jest wyższa konkurencyjność zawodowa na śląskim rynku pracy maksymalnie 60 osób (minimum 36 kobiet) pracujących, uczących się lub zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC) na obszarze woj. śląskiego – zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracownicy przedsiębiorstw:


 • sektora MŚP,
 • przechodzących procesy restrukturyzacyjne,
 • odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej,
 • znajdujących się w sytuacji kryzysowej,
 • ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z nimi powiązanych (kooperujących).


  Cel projektu będzie realizowany w okresie od 01 czerwca 2016 do 31 marca 2017 r. Planowanym efektem po zakończeniu projektu jest znalezienie zatrudnienia przez co najmniej 50% uczestników (30 osób).


  Główne działania przewidziane w projekcie:


 • Indywidualne doradztwo zawodowe (wraz z opracowaniem IPD)
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże

   


  Wartość projektu: 1 330 627,68 zł


  Wkład Funduszy Europejskich: 1 330 627,68 zł


   


  Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

   


   

  KONTAKT:
  „Technologie dla ochrony środowiska gwarantem zatrudnienia”
  ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała
  e-mail: technologiedlaochrony@nskonsulting.pl
  tel.: 533-317-632